en sk
Hodnoty, ktoré vyznávame
Spoľahlivosť
Skúsenosť
Istota
Rešpekt
Vízia
Zodpovednosť
Odvaha
Podpora
Stabilita
Poctivosť
Priamosť
Dôslednosť
Tvorivosť
Inovátorstvo
Bojovnosť
Sebavedomie
Orientácia na výsledok
BOTTICELLI, s.r.o.
Public Relations, Online marketing a Business Solutions
Jedna z najväčších Public Relations agentúr na Slovensku a v Českej republike.

Pomáhame firmám rásť.

Ponúkame klientom riešenie vždy v rámci a v kontexte komplexnej marketingovej komunikácie. Sme priekopníci, ideme vždy vlastnou cestou, ktorá je pre klienta v danú chvíľu tá správna a prináša výsledok.

Výrazne sme ovplyvnili vývoj Public Relations na Slovensku a v Českej republike naším pragmatickým prístupom zameraným na efektivitu s jasnou garanciou výsledku. Sme kreatívni a využívame nové možnosti komunikácie. Nemáme radi frázy a bezhlavé módne trendy, na prvom mieste v našej práci stále stojí starý dobrý rozum.

Vznikli sme v roku 1994 ako malá agentúra postavená na osobných vzťahoch a osobnej zodpovednosti a v tomto zmysle sme „malou“ agentúrou dodnes zostali, aj keď z pohľadu zastupovaných klientov či veľkosti patríme k špičke – dlhodobo sa pohybujeme medzi prvými PR agentúrami na slovenskom a českom trhu. Pracujeme naplno a zároveň nás stále to, čo robíme baví a napĺňa. Stále si dokážeme užívať radosť z nápadov, z úspechu aj z výsledkov našej práce.

V konkurenčnom boji sa vždy snažíme byť féroví a sľubovať iba to, čo vieme. Sme realisti a nestaviame vzdušné zámky. Klienti sa k nám radi vracajú. Máme odborníkov vyprofilovaných na rôzne oblasti komunikácie. Zloženie tímov sme schopní flexibilne upravovať podľa konkrétnych potrieb klientov. Máme zavedené systémy riadenia projektov či komunikácie s klientmi, ctíme dôvernosť informácií. Dokážeme poskytovať komplexný servis nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike prostredníctvom našej sesterskej agentúry v Prahe.

Kvalita vzťahov s novinármi

Náš úspech je založený na tom, že nie sme len „preposielačmi“ tlačových správ a „obvolávačmi“ médií. Zakladáme si na dlhodobom silnom a osobnom partnerstve s novinármi. Vďaka našej profesionalite predstavujeme pre redakcie spoľahlivý zdroj overených a pravdivých informácií.

Poskytované služby

Komplexné poradenstvo a riešenie potrieb klientov
Full Service Advice and Solutions of Clients' Needs
Vzťahy s médiami
Media Relations
Marketingová komunikácia
Marketing Communication
Produktová komunikácia
Product PR
Korporátna komunikácia
Corporate Communication
Krízová komunikácia
Crisis Communication
Prezentácie, prehliadky, špeciálne akcie
Special Events Management
Konferencie, vrátane tlačových konferencií
Conference Services
Online a digitálna komunikácia
Online and Digital Communication
Komunikácia na sociálnych sieťach
Communication on Social Networks
Interná komunikácia
Internal Communication
Spoločenská zodpovednosť firiem
Corporate Social Responsibility
Vytváranie dobrej povesti
Corporate Reputation Management
Osobnostné PR
CEO Positioning
Vydavateľská činnosť, výročné správy, časopisy
Publishing
Monitoring a analýza médií
Monitoring and Analysis of Media
Mediálna príprava a tréning
Media Preparation and Traning
+421 254 792 090 – 1
BOTTICELLI, s.r.o.
Vlárska 46, 831 01 Bratislava
IČO: 31 443 966   DIČ: 2020360100
IČ DPH: SK 2020360100